کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

خواب
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ٢٠ دی ۱۳٩۱
 

دو سال و دو روز گذشت

و تو همچنان در خوابی

چشمانت را باز کن

به دور و برت نگاهی کن

شاید آنجا ، آن نزدیکی ها

چشمانی دیدی آرزومند آرامش

برخی حرفها نگفتنی ست

: آزی