کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

صد در صد عشق
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز ٢٥ تیر ۱۳٩٢
 

ماندنی نیستم

سوار بال شعرهایم

پرواز می کنم تا بی نهایت آرزو

سرشار شادی

و

صد در صد عشق

 

: ازی