کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

جغد
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱ مهر ۱۳٩٢
 

تمام روزهایم  را بکار دل دعا کردم

تو را در هر نوای خود صدا کردم صدا کردم

تو باید میشنیدی این صدای  ناله من را

پس هر پرده ی  اشکی  چها کردم چها کردم

مثال جغد و شبگیرم تمام شب پر از غصه

توانم را ، جوانی را فدا کردم فدا کردم

گذشت این روزهای من بدون همدم و یاری

سرانجامم  چه خواهد شد ؟ خطا کردم خطا کردم

 

: ازی

 

 

------------------------

به پ  که  دوران سختی را سپری می کند