کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

شعر
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳٩٢
 

شعر هم یاریم نمی کند

وقتی چشمهایت دروغ می بافد و  دهانت یاوه !