کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

تمام شد
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱٠ تیر ۱۳٩۳
 

تمام شد لحظات دلهره آور امتحان

بعد از این دیگر به رویت هم نگاه نمی کنم 

تو کتاب خوبی نبودی!

چشمک