کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

سجل
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ٦ امرداد ۱۳٩۳
 

پیشینه ات با توست 

حتی اگر سجل ات را هم  تعویض کنی

یا که جراحی ماهر جسمت را تبدیل کند 

به مجسمه ای از ونوس

حرفها تنها از دهان بیرون نمی ایند 

بردل می نشینند یا دلی را می شکنند چونان که سنگی شیشه ای را 

 

پس نیک بیندیش چه میگویی و چه می کنی تا چه ببنندت  آیندگان