کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

مازی ار
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
 

روبه مکار ،گرگ دندان دار

شبح بیدار ،موذی و بدکار

کار تو ناکار،رند بی همیار

همه از آن ات، مازی  غدار

 

 

-------------------------------------

پی نوشت: مازی اران  چشم یاری داشتیم ......