کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

شهریار من آزاده ام
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ٩ مهر ۱۳٩۳
 

آزاده می شوی
یا آزاد می شوی
فکرش را نکن
همین که او نیستی  


کافیست                                   آزاده ای 

: آزی