کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

تیشه
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱٧ آبان ۱۳٩۳
 

به ع برای سرسختی های بیهوده اش:

 

محکمتر تیشه زن به ریشه ام

باشد که راضی ات کند

و  بشکند  سختی غرور کاذبت

مرد باش!

 

: آزی