کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

آسوده ام
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳٩۳
 

آسوده ام آنی نبودم که  می اندیشیدی

سبکم مثل یک پر بر روی  دست نسیم

آنگاه که می وزد شبانگاهی خنک

از کرانه خزر به  دامان ایوان خانه ام

تو  نیز آسوده باش

دیگر نمی بینی ام!

 

: آزی