کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

شعر من برای تو
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱٦ دی ۱۳۸٦
 

آنگاه که دیدگان دریایی ات را من می دوزی

                  احساسی به زیبایی داشتن یک گل

                                                     در تنهایی قلبم پا می گیرد

می آمیزی با اندیشه ام

              می رویم تا آنسوی خیال

                        می سراییم شعری به لطافت گل ابریشم

زرین من

       عزیزترین لحظاتم را لبریز از تو کرده ام

                                              در ژرفنای آبی آسمان

                                                                  با تو پرگشوده ام

با من بمان

          رها باش و آزاده

:آزاده