کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

نیلوفر
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

چه زیبا
          نیلوفرم خواندی و
                              چه ساده
                                      به دست باد سپردی اش