کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

صلیب
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
 

میخ ها را محکم تر بکوب

 

 

 

شاید در عبور لحظات  با تو زیستن

 

 

از یاد ببرم

 

 

درد شکستن مکرر غرورم  را

 

 

 

میخ ها را محکم تر بکوب

 

 

:آزاده