کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

آزاده
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
 

 

هو حق که من افسانه ام ، در خاکیان دردانه ام

 

 

خندان لــب  و  عاشــق دل  و  دیـوانـه ام

 

 ...

 

 

چشمک:آزاده 


لاف نیست

شعرست و دیگر هیچچشمک

الباقی  را می گذاشتیم چه فکر می کردیدزبان