کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

مزاح
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
 

آمدی یــارا  بمان تا پرکنــم پیمــانه ات

سرکشیم از جام هم، وانگه شوم جانانه ات

آنکــه گفــت دیــر آمدی ، کــرده مـزاح

تو بنوش  این باده و بر ما بخوان افسانه ات

 

 

:آزی