کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

پیله
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ٢۳ دی ۱۳۸۸
 

ماندنی نیستم

هرچند که نگاه آبیت جز این می خواهد

زندگی مرا می خواند

پیله ات برای من تنگست

:آزی