کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

شازده کوچولو
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

«تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن»

        با عشقت رامم کن

                            به چمنزار تنهاییم بیا

 «صدایم کن از پشت نفس های گل ابریشم »

                    «همچون آهو که جفتش را »

آنگاه

من رهیده  از تنهایی همیشگیم

                                   به سویت خواهم آمد

  تو آنسوی دشت

              ایستاده در نسیم

                            نگاهت به سوی من 

                                                با لبخندی بر لب 

                                                       و آغوشی گشوده

«تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن»

 

:آزی