کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

همه ام از آن تو
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
 

شادی هایم را می سپارمت

                خوشبختی هایم را نیز

                                      باقی سلامتم از آن تو

خوش زی

که هر سحرگاه نسیم 

                    نغمه خوشحالیت را بر سنگ گورم نجوا کند

پس روح من

آرام یابد در واپسین ماوایش 

 

: آزی