کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

صبر
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ٢ آبان ۱۳۸٩
 

و من مانده ام

که صبر

آنگاه که واژه ها

گم می شوند در ناراستی تو

و صداقت معنای جدیدی می یابد

چه معنی دارد ؟

 

 

:آزی