کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

سوختم
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢۱ آذر ۱۳۸٩
 

پروانه وار سوختم

در آتشت

 نصیبی جز رنج عایدم نشد

کاش مرا بال پروازی نبود

 

:آزی