کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

بازی
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ٦ بهمن ۱۳۸٩
 

چندی ست  بازی را واگذار کرده ام

قواعد بازی ات را نیز نمی دانم

مرا بازی نده

 

 

:آزی