کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

به تو می اندیشم
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۳ اسفند ۱۳۸٩
 

گاهی سکوت

بهترین شعریست

که می تواند جاری باشد

                     در لحظات ناب اندیشه

به تو می اندیشم

: آزی