کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

دنیای آزاده
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

آرامش من از توست ای ماه شب چارم

سرگشته کویت من ای ماهک دلدارم

هرجا که روم مدهوش ، از یاد تو خواهم بود

دنیای منی ، با تو   من نیز جهاندارم

 

 

: آزی