کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

یار بد
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
 

 

به تمام یاران بد روزگار یول

بر نمی تابد  زمــن افکـار من       یاربد شد بار من  شد بار من

...

از گذشت سالیان طرفی نبرد      جز کلامی درفشان در کار من

هرکجا دردی به دل می داشتم   فاش می کرد او مگو اسرار من

...

:آزی