کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

امروز و فردا
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٢ مهر ۱۳٩٠
 

مادرم می گوید

می گذرد سختی ها

می رسد فرداها

رخت نو میکند او بر تن من

آه ای فرداروز

کاش می رسیدی امروز

 

 

: آزی