کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

پرم از خالی تو
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ٤ تیر ۱۳٩۱
 

پرم از خالی تو

                  آنسان که جایی برای دیگر باقی نمی ماند

       کلمات نیز  عاجزند از لفظ صادقانه افکارم

شاید فردا روز رستن باشد

صبر کن

 

 

:آزی