کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

شادی
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
 

شادیهایت لحظه ای

و غصه هایت عمری

در زندگیت جا خوش کردند

مراقب امیدت باش

مبادا نیم شبی پر بکشد به دوردست ها

 

:آزی