کجور


آزی دلسپرده کجور ست و طبیعت بکرش و گاهی از سر شوق می نویسد چیزی

پرواز
نویسنده : آزاده الهیان فیروز - ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱ آذر ۱۳٩۱
 

ازپشت کوههای دور می آیی

با یکدنیا روشنی و شادی

از راهى می آیی که دیده ام آنجاست

پر نور و با امید پر از شکبیابی

چکنم که برسد به تو آواز من

چه شود که شبی بشوی پر پروا زمن

 

: آزی