چک و چک

چک و چک 

این صدای چیست

اشکهای کیست

در سپیده دم  وقت گریه نیست

روزهای شاد

می رسند ز راه باز

عمر خنده های تو می شود دراز باز

...

...

 

: آزی

/ 0 نظر / 34 بازدید