امروز و فردا

مادرم می گوید

می گذرد سختی ها

می رسد فرداها

رخت نو میکند او بر تن من

آه ای فرداروز

کاش می رسیدی امروز

 

 

: آزی

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید