پرنده من

پرنده من

به سویم بیا

     پرواز کن

بادهای سرد برتو اثر نخواهند کرد

            اگر عشق مرا در سینه داشته باشی

پرواز کن

     صدای موزون بالهایت

                 سرافکنده خواهد کرد

                      بادهای مزاحم را

                                        به سویم بیا 49.gif

: آزاده فیروز

/ 2 نظر / 25 بازدید
کلماتی از يک کوهنورد (مرتضی صالحی)

سلام آزاده خانم گفته بوديد بيام وبتون رو ببينم البته توی ..... نظر داده بوديد به من خيلی ممنون وبلاگ جالبی داريد انگاری تازه هم راه انداختيد جالبه اميدوارم موفق باشيد و بتونيد هميشه بنويسيد همون جور که برام پيام گذاشتيد يک سری هم به وبم بزنيد منتظر حضورتون در اين مکان و کلبه کوچکم هستم تا بعد خوشحالم از اينکه بهم سر زديد البته به ..... تا بعد