بال و پر

-در استقبال از شعر پدر که فرمود:

بال و پری نیست مرا تا که سوی تو پرکشم ، دیده به ره دوخته ام درد من و دوای تو -

 

دیده به ره دوخته ام درد من و دوای تو

جان دلم به لب رسید از عطش وفای  تو

بال و پری نیست مرا تا که سوی تو پرکشم

گوش من و هوش من و  نغمه بی صدای تو

 

: آزی

/ 1 نظر / 31 بازدید
محب ولایت

بسـ‗_‗م الله الرحمـ‗_‗ن الرحیـ‗_‗م الحـ‗_‗مد لله رب العـ‗_‗المین اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم سـ‗_‗لام علـ‗_‗یکم امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند: بِکَثرَةِ الصَّمتِ تَکون الهَیبَهُ، وَ بِالنَّصَفَهِ یَکثُر المُوَاصِلونَ کثرت سکوت موجب ابهت و بزرگی است و انصاف مایه فزونی دوستان است.