مسکین

به مازیار  به خاطر  تمام بدخلقی هایش:

 

تورئیسی و من مرئوس  توی چارت سنگینی

و 2 متر انور  تر  پرحرفهای خشمگینی

فکرهایت همه چرند و پرند ناظم این اتاق مشکینی

ساز ناساز می زنی گاهی  حامل طبلهای جنگینی

میزک ات  را سفت می چبی  پای بند پول چرکینی

حرف حق تو را فحش ست  تو به چشم من چه مسکینی

"ان که نشناخت قدر وقت درست " تو همان آنی و همین اینی

برو برخوان   درسکت را باز   تا نصیبت کند آئینی

 

: ازی

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
j.raks

سلام خيلي باحاله[نیشخند][گل][لبخند][تایید][چشمک]

آزی

هیچوقت آدم زورگویی نبودم اما در مقابل زور حداقل شعر که می شه گفت!!