شعر

به همسفر زندگیم م

شعر هنوز نگفته ام با تو به نام می شود

غنچه ناشکفته ام  سرو مدام می شود

هلال ماه روی من بدر تمام می شود

این همه زندگانیم با تو به کام می شود

: آزی

/ 8 نظر / 28 بازدید
سید محمدرضا هاشمی زاده

سلام بزرگوار صمیمی آزاده ............... تاریخ تقویمی عاشورا ی وکربلا هرسال پس ار چند روز بظاهر تمام میشود...اماکاروان عشق وحماسه و پیام رسانی شکوه عشق وایثار عاشورا تا بینهایت تاریخ جهان باقی است....همسفر با حضرت زینب کبری در تداوم این عشق متعالی و قیام جاودانه حسینی....همسفر خواهیم بود...و این عشق مقدس را با جان ودل در سینه هایمان نقش می بندیم...وبر این عهد وپیمان استوار خواهیم ماند واین مسیر روش را ادامه خواهیم داد ........... نهایت محبت وبزرگواری وصمیمت شماست که در این عصر بی تکیه گاهی وغربت باز هم بازفراموشم نکردی...وبه خلوت تنهائیم سری زدی.اینهمه صمیمیت وبزرگواریتان را با چه دلسروده ونوشته ای پاسخ دهم؟ ،که باعث دلگرمی وجودم وتعالی شعر هایم شدید...هرچند در این فضای نامطبوع و نامنظم این روز های دنیای مجازی اینترنت..به خاطر عدم صحت کامل و کمی فرصت..کمتر فعالیت دارم.وشاید توفیق نقد کامل کارهای ارزشمندتان را بطور شایسته نداشته باشم...از محضرتان پوزش میخواهم ............ هرچند شعر تان را که نظری انداختم وزمزمه ای.نمودم.. لبریز از مضامین تازه وفضایی معطر وحال وهوایی امروزی ولبریز از ونواندیشه ها و تعبیر

سید محمدرضا هاشمی زاده

سلام بزرگوار صمیمی ............... تاریخ تقویمی عاشورا ی وکربلا هرسال پس ار چند روز بظاهر تمام میشود...اماکاروان عشق وحماسه و پیام رسانی شکوه عشق وایثار عاشورا تا بینهایت تاریخ جهان باقی است....همسفر با حضرت زینب کبری در تداوم این عشق متعالی و قیام جاودانه حسینی....همسفر خواهیم بود...و این عشق مقدس را با جان ودل در سینه هایمان نقش می بندیم...وبر این عهد وپیمان استوار خواهیم ماند واین مسیر روش را ادامه خواهیم داد ........... نهایت محبت وبزرگواری وصمیمت شماست که در این عصر بی تکیه گاهی وغربت باز هم بازفراموشم نکردی...وبه خلوت تنهائیم سری زدی.اینهمه صمیمیت وبزرگواریتان را با چه دلسروده ونوشته ای پاسخ دهم؟ ،که باعث دلگرمی وجودم وتعالی شعر هایم شدید...هرچند در این فضای نامطبوع و نامنظم این روز های دنیای مجازی اینترنت..به خاطر عدم صحت کامل و کمی فرصت..کمتر فعالیت دارم.وشاید توفیق نقد کامل کارهای ارزشمندتان را بطور شایسته نداشته باشم...از محضرتان پوزش میخواهم ............ هرچند شعر تان را که نظری انداختم وزمزمه ای.نمودم.. لبریز از مضامین تازه وفضایی معطر وحال وهوایی امروزی ولبریز از ونواندیشه ها و تعبیرات وتص

سید محمدرضا هاشمی زاده

. شعر تان را که نظری انداختم وزمزمه ای.نمودم.. لبریز از مضامین تازه وفضایی معطر وحال وهوایی امروزی ولبریز از ونواندیشه ها و تعبیرات وتصویر گری هایی..ارزشمند ونوشکفته وبا احساس وزبانی صمیمی بود...ومسیر زلالی که جریان صمیمی اش خواننده را تا خط آخر با نیروی جاذبه خودش همرا می برد..باهمه اختصارش..مضمونی بلند داشت وبا عناصر طبیعت خوب ودلنشین سرودید

مهران

سلام بروزم با "..لعنت به شعرو شاعرو هرچه ستاره لعنت به من لعنت به تو..به جشنواره..." آدم برفی[گل]

غريبه اي نام آشنا

تمام نا تمام من با تو تمام می شود .......... چون حرف دلتون بود..زیبا بود و بر دل نشست

محمد

ازدواج فرخنده تان مبارک

صدیقه حسینی

كج كج نگاه مي كنم به باراني كه خستگي از سر و پاش مي بارد... با يك سپيد به روزم و منتظر نقدتون... با احترام: صديقه حسيني/رشت