پر کن پیاله را

 

به منصور عزیزم:

پر کن پیاله را

از آبی چشمانت

به  یمن  نوزده خرداد

که قصه پریان من بس شنیدنی ست

تا صبح بیستم

که با روشنایی اش

مژده دهد بزرگسالی ات را

 

: آزی

/ 1 نظر / 19 بازدید
بگذار گمنام بمانم

سلام دوست عزیز در سیر و سیاحت مجازی خود سری هم به کلبه ی با صفای ما بزن . منتظر حضور سبز شما در بزمگاه عاشقانه ی خود می مانیم [گل]