خبر خوش در آستانه سال نو

مدیر انتشارات «خورشید باران» در گفتوگو با خبرنگار ادبیات و کتاب باشگاه خبری فاری «توانا» در

خصوص تازهترین اثر زیر چاپ این انتشارات، بیان داشت: چندی پیش «محمد الهیان فیروز» اشعاری را

برای چاپ و انتشار به این انتشارات سپرد که بزودی این اثر روانه بازار نشر میشود.

وی با بیان اینکه اشعار این اثر در قالب «غزل» است، اضافه کرد: مجموعه شعر «سرودههای دل» دارای

130 قطعه شعر است که از جمله آنها میتوان به «شور وصال»، «بازبینی خود»، «میکده مهر»،

«سودازده»، «باور من»، «خواب غفلت»، «آئینه عقل» و «بی او نتوان بود« اشاره کرد.

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
جلیل قیصری

با دورودو شادباش نوروز به شما و خانواده ی ارجمند... به چاپ سپردن کتاب پدر محترم را به فال نیک می گیریم و بی صبرانه منتظر نشر آن هستیم. بر قرار باشید و در پناه شعر