# آزاده_الهیان

پدر

شعرهای پدر شنیدنی ست پر  ز حس -  پر  ز  پند شعر های خوب شعرهای  ناب روی بالهای شعر او حرف آزی  حرف سرو یاد روزهای  خوش جای پای لحظه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید