# بوسه

دل

  عجب سر نترسی دارد این دل   لگد مال می شود و باز بوسه میزند بر کف پایت         :آزی 
/ 5 نظر / 22 بازدید