# روح

سرزمين من

سرزمین من کجور          در بلندای سلسله جبال البرز           آسوده غنوده است گلهای رسته در دامن دشتهای سرسبزش              روح را از لطافت آکنده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید