ری میکس

با اجازه امیری  و اقبال:

------------------------------------------------------

 

بینی تو که این مزرعه را آب گرفتست؟

صهبای یقین در کش و از دیر گمان خیز

دهقان مصیبت زده را خواب گرفتست:؟

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز

 

.....

 

/ 0 نظر / 65 بازدید