مازی ار

روبه مکار ،گرگ دندان دار

شبح بیدار ،موذی و بدکار

کار تو ناکار،رند بی همیار

همه از آن ات، مازی  غدار

 

 

-------------------------------------

پی نوشت: مازی اران  چشم یاری داشتیم ......

/ 2 نظر / 4 بازدید
چت روم

جالب بود به منم سر بزن www.hadci.com